2009 yılında kurulan büromuz, Türkiyenin birçok ilindeki çözüm ortağı ofisleri ile danışmanlık, dava takibi ve icra takibi alanlarında faaliyet göstermektedir. Büromuzun mevcut portföyü icra, sigorta, iş hukuku, tazminat, ceza, aile ve gayri menkul sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve şahıslardan oluşmaktadır.

Çözüm Hukuk & Danışmanlık Bürosu;

Müvekkilleri olan gerçek ve tüzel kişilere; başta icra hukuku olmak üzere, medeni hukuk, borçlar hukuku, iş hukuku, kat mülkiyeti hukukundan kaynaklanan dava ve işler, ceza hukukuna ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar, idari yargı alanında görülen iptal, tam yargı ve vergi uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve takiplerde avukatlık hizmeti sunmaktadır.
Ayrıca büromuz müvekkilleri için kapsamlı ve sürekli hukuki danışmanlık/müşavirlik hizmeti de sunmaktadır.


Ben Avukatım,

Kaba gücün yerine merhameti, adaleti, hakkaniyeti koydum

İnsanoğluna diğerlerinin hakkına, mülkiyetine, hürriyetine saygıyı;

Vicdan, ifade ve toplanma özgürlüğünü ben öğrettim.

Haklı davaların sözcüsü;

Yoksulun, mazlumun, dul ve yetimin savunucusuyum.

Çarşıda pazarda onuru sürdürürüm.

Halkın sevmediği, popüler olmayan davaların şampiyonu benim.

Zulmün, baskının, bürokrasinin düşmanıyım.

On Emre giden yolu ben hazırladım

Yunanistan’da kölelerin, Roma’da esirlerin özgürlüğü için ben savaştım.

Stamp Act’le ben mücadele ettim.

İnsan Hak ve Özgürlükleri Bildirgesi’ni ben yazdım.

Köleleri ben savundum.

Kölelik karşıtıyım.

Kölelikten Kurtuluş Bildirgesini yayımlayan bendim.

Her ülkede, her iklimde haini cezalandırır, masumu korur, düşeni kaldırır, adaletsizliğe ve vahşete karşı çıkarım.

Tüm savaşlarda özgürlük için savaşan bendim.

Halkın yaygarasına ve çoğunluğun despotluğuna karşı duran benim.

Adaletin gerçekleşmesini engelleyen önyargı olmasın diye zenginleri savunur;

Yoksulun tüm hak ve imtiyazları teslim edilsin diye davasında ısrar ederim.

Irk, renk, sınıf, cinsiyet ya da din ayrımı yapmaksızın insanlığın eşitliği için çalışırım.

Hilebazlıktan, dalavereden ve sahtekarlıktan nefret ederim.

Adaletten ödün vermekten ya da menfaati zıt iki müvekkile hizmet etmekten yasaklıyım.

Geçmişin muhafazakarı, bugünün liberali, geleceğin radikaliyim.

Adaleti ve hakkaniyeti gerçekleştirmek için uzlaşmaya inanırım;

Aynı nedenle şekilciliğin ve kırtasiyeciliğin Gordion düğümünü kesip atarım.

Tüm buhranlarda insanlığın lideriyim.

Dünyanın günah keçisiyim.

İnsanlığın haklarını avucumun içinde tutarım da , kendi haklarımı sağlamayı bir türlü beceremem.

Ben öncüyüm.

Geçmişten vazgeçecek, bugünü ve var olanı yıkmak isteyecek en son kişiyim.

Ben, adil hükümdar, dürüst yargılayıcıyım.

Mahkum etmeden önce dinler, herkes için en iyiyi araştırırım.

Ben Avukatım.

( Amerikalı Avukat Luis Land)